Kurumsal

İnsan Kaynakları

Şirketimizi geleceğe ancak çalışanlarımız ile taşıyabileceğimize inanıyor, bu nedenle, bireysel gelişim planlaması temelinde hareket ederek nitelikli ve kaliteli bireyler yetiştirmeyi arzuluyor, bu arzumuzun da başta şirket yöneticilerimizin olmak üzere, tüm çalışanlarımızın çabalarıyla gerçekleşebileceğine inanıyoruz.

Bu bakış açımızla, başarı odaklı ve birbirini destekleyen bir kurum kültürü oluşturarak insan kaynakları sistemlerinin kurulması ve bunun sonucunda da var olan barışçı, huzurlu, güvenli çalışma ortamının geliştirilerek sürdürülmesi insan kaynakları anlayışımızın temelidir.

Bizimle çalışan herkesin öncelikle Erikoğlu Teknoloji Otomasyon Danışmanlık A.Ş.’nin bir üyesi olduğunun bilincinde olmasını ve bununla gurur duymasını istiyoruz.

İlk günden eğitmeye başladığımız, aramıza yeni katılan tüm çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini, performans değerlendirme ve kariyer planlaması gibi yöntemlerle izliyor, böylelikle birbirimize katabileceğimiz değerleri artırmayı hedefliyoruz.

Temel İlke ve Esaslar

Eğitimler, planlanmış ve amaca uygun bir düzeyde gerçekleştirilmekte, çalışanların profesyonel gelişme gereksinimleri belirlenerek olması gerekene göre farkların kapatılması için gerekli bireysel gelişim ve hareket planları oluşturulmaktadır.

Ücretlere ilişkin tüm bilgiler kişiye özel ve gizli olup çalışanlarımızdan bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi beklenmektedir.

Tüm çalışanlar işe özendirilmekte, İnsan Kaynakları birimleri tarafından personellerin çalışma isteğini, bilgi ve görgüsünü artırıcı iş ortamı geliştirilerek önlemler alınmakta, çalışanlar arasında iyi ilişkiler kurulması sağlanmakta ve başarılı personeller çeşitli şekilde ödüllendirilmektedir.

Çalışanlar, yetki verilmedikçe, basın-yayın organlarına Erikoğlu Teknoloji Otomasyon Danışmanlık A.Ş. hakkında açıklamada bulunamaz.

1